Menu Close

Apie mus

LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJA:

Lopšelis-darželis „Rugelis“ – ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškus šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius švietimo paslaugas, kurios ugdymo pagrindas yra sveikas, tvirtas, aktyvus vaikas.

LOPŠELIO-DARŽELIO MISIJA:

Lopšelis-darželis ugdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkina vaikų ir tėvų poreikius, užtikrina vaiko fizinį ir psichinį vystymąsi pagal amžiaus ypatumus, tobulina meistriškumą, į pedagoginį procesą įtraukia vaikus.

LOPŠELIO-DARŽELIO FILOSOFIJA:

Mūsų įstaigoje vaikas ugdomas humanistine (ugdymo turinyje pabrėžiama vaiko saviraiška, savęs realizavimo galimybes), progresyvistine (ugdymo turinyje akcentuojamos ugdytinio gebėjimas spręsti problemas, kritiškai vertinti sukauptą informaciją, ją interpretuoti, pabrėžiamos individualios ugdytinio skirtybės, ugdymo paskirtis – išmokyti mąstyti) kryptimis. Šios kryptys grindžiamos principais: humaniškumo, demokratiškumo, tautiškumo įvairovės.

Bendradarbiaujant su tėvais, lopšelis-darželis stengiasi užauginti kūrybingus, kultūringus, savarankiškus, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, vaikus.

Lopšelio-darželio bendruomenė puoselėja savo įstaigos tradicijas, pagarbą vaikui, aplinkai vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą.

Grigiškių lopšelis-darželis „Rugelis”, Įmonės kodas: 190648058, Kovo 11-osios g. 29A, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Telefonas: +370 5 247 7259
El. paštas: rastine@rugelis.vilnius.lm.lt
Skip to content