Menu Close

Baigiamasis ERASMUS + projekto Be a master – think creatively („Mąstyk kūrybiškai“) partnerių susitikimas Lenkijoje

                   2019 metų rugsėjo 18-21 dienomis vyko baigiamasis Erasmus + KA2 strateginių partnerysčių programos daugiašalio projekto Be a master – think creatively („Mąstyk kūrybiškai“) susitikimas Lenkijoje, Konino mieste. Projekto uždaryme dalyvavo pedagogai  iš  mūsų lopšelio- darželio „Rugelis“, Islandijos, Portugalijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Portugalijos.    

               Vizito metu projekto partneriai stebėjo, kaip dirba projekto koordinatoriai Konino spec. poreikių integracinio darželio „Przedszkole nr. 32“  pedagogai. Visų šalių partnerių atstovai pristatė prezentacijas su „Lego“ S.T.E.Mscience, technology, engineering, math (mokslas, technologijos, inžinerija, matematika) projektinėmis veiklomis, demonstravo „Stop motion animation“ programėle sukurtus filmukus Together in Europe „Kartu Europoje“, dalyvavo Konino darželyje surengtoje robotų parodoje su pačių partnerių sukonstruotais robotais.

                Pagrindinis susitikimo tikslas buvo  aptarti nuveiktas veiklas, pristatyti projekto rezultatus, pasidalinti gerąja patirtimi, pasidžiaugti kultūrine programa.

               Dalyvavimas dvejų metų Erasmus + projektinėje veikloje suteikė galimybę  tobulinti pedagogų kompetencijas IKT srityje, taikyti novatariškus darbo metodus, ugdyti loginį- kūrybinį, kalbinį vaikų mąstymą, naudojant elementarius programavimo pagrindus, konstruojant „LEGO“, kuriant robotus, žaidžiant su programėlėmis Sratch junior, Stop motion studio, integruojant  CLIL metodą į mūsų įstaigos ugdomąją veiklą. Tai buvo unikali projektinė patirtis, kuri leido tobulėti, gilinti anglų kalbos žinias, mokytis ir bendradarbiauti su kolegomis iš kitų šalių, plėsti kultūrinį akiratį ir pasaulėžiūrą.

             Visos projekto veiklos finansuojamos programos Erasmus + lėšomis.

   Tekstą parengė: Zita Kurkulionienė, l. e. direktorės pareigas, Živilė Jakaitienė, projekto koordinatorė

Skip to content