Menu Close

Aplinkos pritaikymas

Ugdymo(si) aplinka – vienas iš svarbiausių šiuolaikinio švietimo prioritetų yra įtraukusis ugdymas, kuriuo siekiama suteikti visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų gebėjimų ar poreikių, kokybišką ir visavertį ugdymą.  Kiekvienas vaikas yra unikalus ir turi skirtingus ugdymosi poreikius. Mūsų įstaiga didėlį dėmesį skiria aplinkos pritaikymui siekiant sėkmingos kiekvieno SUP vaiko integracijos į bendruomenę. Kuriant aplinką siekiame, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę patenkinti savo poreikius, maksimaliai išnaudoti savo potencialą bei pasiekti maksimalių ugdymosi rezultatų.

Laboratorija – tai erdvė, kuri  praturtina ir paįvairina ugdymo aplinką ir atliepia įvairius ugdymo(si) poreikius. Užsiėmimų metu ugdytiniai turi galimybę stebėti, tyrinėti, atlikti įvairius bandymus, dalyvauti eksperimentuose – mokytis per praktinę veiklą. Laboratorinės veiklos yra individualizuotos ir pritaikytos pagal kiekvieno vaiko poreikius, interesus, leidžiant jiems dalyvauti ugdymo procese savo tempu ir pagal gebėjimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorinis – taktilinis kambarys erdvė skirta patirti vaizdinę, lytėjimo ir garsinę stimuliaciją, kuri skatina vaikų aktyvų dalyvavimą, susidomėjimą mokslu ir visapusišką vystymąsi.

Nauda vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais:

  • Gerina sensorinę integraciją: vaikams su sensorinės integracijos sutrikimais gali padėti geriau suvokti ir apdoroti sensorinę informaciją.
  • Mažina nerimą ir stresą: ramios ir stimuliuojančios aplinkos dėka vaikai gali jaustis saugiau ir mažiau įtempti.
  • Skatina savarankiškumą: vaikai gali tyrinėti ir mokytis savarankiškai, kas padidina jų pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą.
  • Pagerina mokymosi gebėjimus: stimuliuojanti aplinka padeda vaikams geriau įsitraukti į mokymosi procesą, išlaikyti dėmesį ir suprasti mokomąją medžiagą.
  • Skatina kūrybiškumą: vaikai gali laisvai tyrinėti ir eksperimentuoti su skirtingomis medžiagomis, tai skatina smalsumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusiraminimo zona arba poilsio kampelis tai grupėse įrengtos saugios ir ramios erdvės, kurios padeda vaikams:

  • Valdyti emocijas – vaikai mokosi atpažinti ir valdyti savo emocijas. Kai jie jaučiasi nusivylę, supykę ar pervargę, apsiraminimo kampelis suteikia jiems saugią vietą atsitraukti ir nusiraminti.
  • Jaustis saugiai – kampeliai padeda vaikams jaustis saugiai ir suprasti, kad jų emocijos yra priimtinos ir kad jie gali gauti paramą, kai to reikia.
  • Atsipalaiduoti ir mažinti stresą – jauki ir rami aplinka padeda sumažinti stresą ir nerimą.
  • Sumažinti konfliktines situacijas – kai vaikai turi vietą nusiraminimui, sumažėja konfliktų su kitais vaikais tikimybė.

 

Skip to content