Menu Close

MIELI TĖVELIAI IR GLOBĖJAI, MALONIAI PRIMENAME

Patikrinti mokinio sveikatą ypač svarbu dėl Jūsų vaiko gerovės.
Paskutinė išduota mokinio sveikatos pažyma laikoma galiojančia iki 2020
gruodžio 31 d. imtinai, jeigu :
tęsiamas mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje;
sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo
grupės);
neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti
laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.
Mokinys, kuris pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą, turi profilaktiškai
pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą iki rugsėjo 15 d.
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti
ugdymo įstaigai Mokinio sveikatos pažymėjimo formą dviem būdais:
atspausdintą, prisijungus prie portalo www.esveikata.lt;
sukūrus individualų peržiūros kodą portale www.esveikata.lt ir pateikus
ugdymo įstaigai, kartu pridedant ir vaiko gimimo datą. Pridedame
instrukciją kaip sukurti ir pateikti ugdymo įstaigai peržiūros kodą, norint
peržiūrėti spauskite čia.
Jei ugdymo įstaigose dirba visuomenės sveikatos specialistas, jis gavęs
apibendrintus mokinio sveikatos pažymėjimo duomenis, perduoda juos tik
ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Skip to content