Menu Close

Maitinimas, mokestis už darželį

TĖVELIŲ DĖMESIUI !

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. negalioja medicininės pažymos forma Nr.094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“.
Vietoje šios pažymos vaiko ligos atveju jūs turite užpildyti blanką (informaciją dėl vaiko ligos pateisinimo) jog vaikas sirgo.

Susirgus vaikui tą pačią dieną prašome informuoti grupės auklėtoją telefonu. Po ligos atvykus į įstaigą per tris darbo dienas raštu pateisinti nelankytas dienas.

TIKIMĖS JŪSŲ SĄMONINGUMO IR ATSAKINGUMO…

PAVYZDYS (parsisiuntimui spauskite apačioje „Blankas dėl ligos pateisinimo“

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”.

Skip to content