Menu Close

Pedagogų įsipareigojimai

Pedagogų įsipareigojimai:

 1. Sudaryti Jūsų vaikui saugias ugdymosi sąlygas.

 2. Ugdant vaiką, atsižvelgti į jo sveikatą, individualius poreikius, gebėjimus ir interesus.

 3. Vertinti ir gerbti Jūsų visokeriopą pagalbą įvairiais ugdymo klausimais.

 4. Leisti Jums patiems nuspręsti, kokiu būdu Jūs dalyvausite vaiko ugdyme, grupės, įstaigos gyvenime ir veikloje.

 5. Teikti visokeriopą informaciją apie vaiko ugdymą(si).

 6. Siekti sąveikos ir abipusio supratimo dėl vaiko ugdymo.

 7. Siekti Jums pedagoginių, psichologinių ir metodinių žinių apie vaiko ugdymą(si).

 8. Esant reikalui (jeigu vaikas ilgai nelanko grupės ar kt.), Jums patogiu laikui, aplankyti Jus namuose.

 9. Kviesti Jus į įstaigoje ar grupėje vykstančius renginius.

 10. Išlaikyti konfidencialumą.

 11. Suteikti specialiąją pedagoginė pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.

 12. Saugoti vaiką nuo fizinę ir psichinę sveikatą žalojančių poveikių, konsultuoti Jus vaikų socialinės priežiūros klausimais ir atsižvelgti į Jūsų pasiūlymus.

 

Grigiškių lopšelis-darželis „Rugelis”, Įmonės kodas: 190648058, Kovo 11-osios g. 29A, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Telefonas: +370 5 247 7259 El. paštas: rastine@rugelis.vilnius.lm.lt
Skip to content