Menu Close

Paslaugos

Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą

Įstaigoje yra logopedo kabinetas.

 • Logopedo tikslas – laiku pastebėti ir teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
 • Logopedas tiria ir vertina vaikų kalbą.
 • Numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius.
 • Komplektuoja vaikų grupes ir dirba individualiai su vaikais, turinčiais kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
 • Supažindina vaikų tėvus, auklėtojas su kalbos sutrikimu ir juos konsultuoja.

 

Įstaigoje dirba specialiojo ugdymo komisija, kuri:

 • Stebi ir vertina specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus. Laiku nukreipia į psichologinę-pedagoginę tarnybą;
 • Konsultuoja tėvus, auklėtojas, kaip efektyviau patenkinti vaikų specialiuosius poreikius ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais.

Įstaigoje yra socialinė pedagogė, kuri:

 • Lanko socialinės rizikos arba keliančias nerimą šeimas;
 • Įvertina ir sprendžia problemas, susijusias su vaikams kylančiais sunkumais;
 • Vykdo sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius;
 • Moko vaikus mandagumo ir gerumo abėcėlės;
 • Padeda vaikams integruotis į esančią aplinką, tenkina prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius;
 • Stebimas darželio lankomumas, vyksta situacijų aptarimai su tėvais, auklėtojomis ir kitais specialistais. Kartu ieškoma sprendimų.
Grigiškių lopšelis-darželis „Rugelis”, Įmonės kodas: 190648058, Kovo 11-osios g. 29A, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Telefonas: +370 5 247 7259 El. paštas: rastine@rugelis.vilnius.lm.lt
Skip to content