Menu Close

Tėvų įsipareigojimai ir teisės

Tėvų įsipareigojimai:

 1. Suteikti pedagogams visą reikalingiausią informaciją apie vaiko sveikatą, jo stipriąsias ir silpnąsias puses, mėgstamą veiklą, žaidimus ir kt.
 2. Supažindinti su vaiko ugdymo šeimoje tradicijomis ir ypatumais.
 3. Laikytis įstaigos ir grupės vidaus taisyklių.
 4. Dalyvauti tėvų susirinkimuose.
 5. Laiku informuoti apie vaiko nelankymo priežastis.
 6. Dalyvauti vaiko pažangos vertinime.
 7. Siekti bendradarbiavimo vaiko labui.
 8. Laiku mokėti už darželio teikiamas paslaugas.

  Tėvų teisės:

  • Gauti informaciją apie lopšelyje-darželyje veikiančias ugdymo programas, formas, metodus;

  • Gauti informaciją apie savo vaiko ugdymąsi, jo pasiekimus, elgesį;

  • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje.

Grigiškių lopšelis-darželis „Rugelis”, Įmonės kodas: 190648058, Kovo 11-osios g. 29A, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Telefonas: +370 5 247 7259 El. paštas: rastine@rugelis.vilnius.lm.lt
Skip to content